Chytľavá ponuková cena

Nezařazené Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Chytľavá ponuková cena

Oslovenie zákazníka firmou je prvá tak zvanú „chytľavú ponukovou cenou“, ktorá vyradí ostatné konkurenciu, ale je zároveň nerealizovateľná. Firma môže znížiť kvalitu tovaru a služieb. Zachovanie relatívne vyšších cien a snaha osloviť zákazníkov kvalitou a odlišnými výrobkami a službami (tzv. Diferenciácia). Tieto cesty sú značne zjednodušené na účely k ​​akému majú slúžiť. Iste že zníženie ceny nie je vždy (v celej výške) spôsobené nekvalitou alebo redukciou rozsahu dodávky. Všeobecný tlak previsu ponuky pôsobí v celom sektore stavebníctva a už dodávatelia výrobcov akými sú plastové okná nitra (dodávatelia profilov, kovania atď.) Sú motivovaní k nižším cenám.

Zvýšiť obrat môže znížiť cenu

Docieliť nižšie ceny možno tiež zväčšením obratu firmy plastové okná nitra . V stručnosti možno však povedať, že dodávatelia a výrobcovia otvorových výplní v ČR a susedných krajinách sa vydali v kombinácii s inými opatreniami jednou z týchto troch ciest. Bohužiaľ drvivá väčšina tou prvou a druhou. Ak totiž nebude zákazník pri výbere dodávateľa obozretný, môže sa ona dobrá správa v podobe nízkych cien stáť správou zlú. Výhodná je pre odberateľa totiž iba cesta tretí.